Tất cả sản phẩm tagged "giáo dục stem" Học Viện Kidscode STEM

Tất cả sản phẩm


Cơ cấu tay gắp Robot nâng hạ sản phẩm

Cơ cấu tay gắp Robot nâng hạ sản phẩm Tay gắp Robot là phụ...
1.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Phụ kiện bắn bóng

Tay gắp Bắn bóng là bộ phụ kiện giúp nâng cấp robot có thể...
500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Phụ kiện tay gắp

Tay gắp Tay gắp là phụ kiện giúp bổ sung tình...
350.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Robot VEX 123

Bộ Robot VEX 123 ...
5.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Robot VEX IQ Super Kit

Robot giáo dục VEX IQ Super Kit Robot giáo dục VEX IQ bao gồm...
Liên hệ Chi tiết