Bộ học tập STEM/STEAM Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM/STEAM


Bộ học tập STEM Cảm biến & Dữ liệu

Bộ Học Tập STEM Cảm Biến & Dữ Liệu Bộ học tập STEM cảm...
Liên hệ Chi tiết

BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH

BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH - Học sinh được rèn luyện các...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập máy tính nhúng và Python

BỘ HỌC TẬP MÁY TÍNH NHÚNG VÀ PYTHON - Bộ học tập cung cấp cho học...
4.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập hệ thống báo cháy tự động

BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG - Học sinh được rèn luyện các...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập IOT - Nông nghiệp thông minh

BỘ HỌC TẬP IOT - NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH - Bộ được trang bị nhiều cảm...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp công nghệ cao

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - Bộ được trang bị nhiều cảm biến...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết